Metoda vnitřní - vytlačování

 

Technologie PDR používá dvě základní metody opravy. Jednou z nich je metoda vnitřní nebo-li vytlačovací. Pro aplikaci této metody se používá speciální nářadí a nástroje. Zejména se jedná o vytlačovací páky a háky se kterými je možné proniknout téměř na všechna místa karosérie. Vhodnou pákou nebo hákem se přes vnitřní stranu karoserie vymačkává nerovnost do původního tvaru dílu.

 

   

 

Metoda vnější - vytahování

 

Druhou metodou technologie PDR je tzv. vytahování. Tato metoda se používá v případě, kdy není možné se k poškozenému místu dostat pákou nebo hákem z důvodu konstrukčního provedení daného místa karosérie, nebo v případě, když není možné zpřístupnit vnitřní část počkozeného dílu pro metodu vnitřní. Pro vytažení nerovnosti se používá systém nalepovacích adaptérů (čepů) a reverzního kladiva. Čep je aplikován na poškozené místo pomocí speciálního lepidla. Po vytuhnutí lepidla je reverzním kladivem čep vytažen. Vzniklý výstupek je následně jemně zaklepáván přes speciální důlčík do původního tvaru dílu. Tato metoda je však pomalejší a nelze ji použít na všechna poškození (např. na ostré zlomy a hrany). Aby byl výsledek perfektní, tak se opravená místa zalešťují přípravky pro renovaci laku.